Schoolraad 

Wat doet een schoolraad?

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

Samenstelling van de schoolraad:

Voorzitter en secretaris
Karen van der Meulen
kvandermeulen@telenet.be

Vertegenwoordigers zonder stemrecht
Schepen van onderwijs

Isabel Van Quickelberghe
isabel.vq@telenet.be

Vertegenwoordigers zonder stemrecht
Directie

Hilde Van den Berghe
directie@gbsmaarkedal.be

Vertegenwoordigers van het personeel
Nukerke    

Veerle Van Den Haute
1stegraadmaarkedal@skynet.be

Vertegenwoordigers van het personeel
Maarke-Kerkem

Barbara Bauwens
barbarabauwens@hotmail.com

Vertegenwoordigers van de ouders
Nukerke

Eveline Verstraete
eveline.verstraete@gmail.com

Vertegenwoordigers van de ouders
Maarke-Kerkem

Karen van der Meulen
kvandermeulen@telenet.be

Vertegenwoordigers van de
lokale gemeenschap Nukerke

Saskia Deriemaecker
philippe.willems1@telenet.com

                                                                                 

Vertegenwoordigers van de
lokale gemeenschap Maarke-Kerkem

Anja Van Huffel
anja.vanhuffel@skynet.be

 

De directie en het schoolbestuur (Schepen van onderwijs) zijn indien mogelijk, steeds vertegenwoordigd op vraag van het comité.

Briefwisseling
Alle briefwisseling is te richten aan:

Karen van der Meulen
Weitstraat 35 
9680 Maarkedal
kvandermeulen@telenet.be